Vigda detaljer

I församling, härad, vigdes

, från

och

, från

___________________________________________________________________________________________________________

Källa: 

___________________________________________________________________________________________________________

Lysningsdatum:

Övrig information: