CD-skiva Marks härad

kr150.00

2 i lager

Artikelnr: CD7 Kategori:

Födda Mark Härad från 1681 till 1925
Artikelnr.: CD 7
Pris: 150:-
Medlemmar i BSF: 125:-

Mark härad Version 01
Borås Släktforskare startade 1995 ett projekt med målet att göra en databas över födda i Sjuhäradsbygden, registrerade i kyrkböckerna i de sju häradernas socknar fram till c:a 1900. Projektet stöttades från början av  Länsarbetsnämnden i Borås, som förmedlade personer, vilka arbetade med att läsa från mikrokort samt bygga upp nödvändiga databaser. I huvudsak har dock arbetet med databaserna utförts ideellt av en grupp medlemmar inom Borås Släktforskare. Länsbiblioteket i Borås har tillhandahållit mikrokorten över kyrkoarkiven. Projektledare från Borås Släktforskare har tidigare varit Sven Olof Enenge. Numera leds arbetet av Hugo Larsson, Hans Nyman och Anita Persson. Denna CD avser födda i Mark härad. Tidigare i serien har utkommit Bollebygds, Vedens vari ingår Borås, Gäsene, Ås, Redväg och Kinds Härad.

I Mark härad ingår socknarna:
Berghem                                         1681 – 1897
Fotskäl                                            1859 – 1920
Fritsla                                             1681 – 1897
Grimmared                                     1689 – 1897
Gunnarsjö                                       1689 – 1897
Hajom                                             1713 – 1920
Horred                                            1683 – 1897
Hyssna                                            1681 – 1897
Istorp                                              1682 – 1897
Karl Gustav                                     1689 – 1897
Kattunga                                         1859 – 1925
Kinna                                              1762 – 1897
Kinnarumma                                   1681 – 1900
Kungsäter                                       1689 – 1897
Seglora                                           1681 – 1897
Skephult                                         1681 – 1897
Surteby                                          1859 – 1925
Sätila                                              1681 – 1900
Torestorp                                        1785 – 1897
Tostared                                         1859 – 1920
Älekulla                                           1668 – 1897
Örby                                               1762 – 1897
Öxabäck                                         1668 – 1920
Öxnevalla                                        1763 – 1897

Som mjukvara för datainsamling har använts databasprogrammet QA, som körts under DOS. Detta har därefter konverterats till Sveriges Släktforskarförbunds nyutvecklade registerprogram.
Risk för feltolkningar och felläsning vid överföring till databas föreligger alltid. För korrekta fakta måste varje seriös släktforskare alltid gå till källan.

Om databasen:
Födelseposter: 119621 poster, indata daterat 2008-10-27 20:21:50
Födelseposter, per källa
Källa                             Antal           År
BERGHEM C:1               289             1681-1696
BERGHEM C:2               799             1698-1745
BERGHEM C:3               961             1746-1791
BERGHEM C:4               866             1792-1828
BERGHEM C:5               548             1829-1844
BERGHEM C:6               832             1845-1861
BERGHEM SCB              1496           1861-1897
FOTSKÄL SCB                1968           1860-1920
FRITSLA C:1                 1044           1681-1783
FRITSLA C:2                 995             1784-1846
FRITSLA C:3                 389             1847-1860
FRITSLA SCB                 1656           1860-1897
GRIMMARED C:1           1301           1689-1810
GRIMMARED C:2           611             1811-1838
GRIMMARED C:3           554             1839-1861
GRIMMARED SCB          782             1861-1897
GUNNARSJÖ C:1           1141           1689-1797
GUNNARSJÖ C:2           654             1798-1838
GUNNARSJÖ C:3           448             1839-1861
GUNNARSJÖ SCB          851             1860-1897
HAJOM C:1                   786             1713-1758
HAJOM C:2                   866             1759-1800
HAJOM C:3                   797             1801-1828
HAJOM C:4                   599             1829-1844
HAJOM C:5                   762             1845-1861
HAJOM SCB                  2125           1861-1920
HORRED C:1                 821             1683-1761
HORRED C:2                 2541           1762-1856
HORRED C:3                 194             1857-1860
HORRED SCB                1404           1860-1897
HYSSNA C:1                  1240           1681-1742
HYSSNA C:2                  478             1742-1758
HYSSNA C:3                  1162           1759-1794
HYSSNA C:4                  211             1795-1800
HYSSNA C:5                  1763           1801-1841
HYSSNA C:6                  1342           1842-1860
HYSSNA SCB                 2080           1861-1897
ISTORP C:1                   843             1682-1745
ISTORP C:2                   1627           1746-1809
ISTORP C:3                   2700           1810-1860
ISTORP SCB                  1981           1861-1897
KARL GUSTAV C:1         967             1689-1780
KARL GUSTAV C:2         1100           1781-1838
KARL GUSTAV C:3         698             1838-1861
KARL GUSTAV SCB        1289           1860-1897
KATTUNGA SCB             943             1860-1925
KINNA C:1                    1124           1762-1825
KINNA C:2                    1187           1825-1861
KINNA SCB                   1503           1861-1897
KINNARUMMA C:1         952             1681-1748
KINNARUMMA C:2         2965           1749-1844
KINNARUMMA C:3         1176           1844-1861
KINNARUMMA SCB        2365           1861-1900
KUNGSÄTER C:1           1141           1689-1794
KUNGSÄTER C:2           794             1798-1838
KUNGSÄTER C:3           663             1839-1861
KUNGSÄTER SCB          901             1860-1897
SEGLORA C:1                448             1681-1706
SEGLORA C:2                1313           1707-1766
SEGLORA C:3                1795           1767-1826
SEGLORA C:4                1705           1827-1861
SEGLORA SCB               2506           1858-1897
SKEPHULT C:1              905             1681-1786
SKEPHULT C:2              1342           1786-1860
SKEPPHULT SCB            933             1861-1897
SURTEBY SCB               1726           1860-1925
SURTEBYKATTUNGA      163             1859-1959
SÄTILA C:1                   1855           1681-1969
SÄTILA C:2                   1240           1742-1755
SÄTILA C:3                   922             1756-1776
SÄTILA C:4                   1049           1777-1950
SÄTILA C:5                   2261           1803-1842
SÄTILA C:6                   1524           1842-1860
SÄTILA SCB                  3427           1860-1900
TORESTORP C:1            1189           1785-1833
TORESTORP C:2            1077           1834-1861
TORESTORP SCB           1813           1860-1897
TOSTARED SCB             731             1860-1920
ÄLEKULLA C:1               1263           1668-1812
ÄLEKULLA C:2               918             1813-1860
ÄLEKULLA SCB              812             1860-1897
ÖRBY C:1                      3468           1762-1825
ÖRBY C:2                      2326           1825-1848
ÖRBY C:3                      1577           1848-1865
ÖRBY SCB                     4601           1860-1897
ÖXABÄCK C:1               1830           1668-1792
ÖXABÄCK C:2               1599           1793-1851
ÖXABÄCK C:3               348             1852-1860
ÖXABÄCK SCB               2429           1860-1920
ÖXNEVALLA C:1            2459           1763-1854
ÖXNEVALLA C:2            331             1854-1861
ÖXNEVALLA SCB           1461           1861-1897