CD-skiva Gäsene härad

kr150.00

5 i lager

Artikelnr: CD3 Kategori:

FöddaGäsene härad från 1647 till 1940
Artikelnr.: CD 3
Pris: 150:-
Medlemmar i BSF: 125:-

Gäsene härad Version 01

Borås Släktforskarförening startade 1995 ett projekt med målet att göra en databas över födda i Sjuhäradsbygden, registrerade i kyrkböckerna i de sju häradernas socknar fram till c:a 1900. Projektet stöttades från början av  Länsarbetsnämnden i Borås, som förmedlade personer, vilka arbetade med att läsa från mikrokort samt bygga upp nödvändiga databaser. I huvudsak har dock arbetet med databaserna utförts ideellt av en grupp medlemmar inom Borås Släktforskarförening. Länsbiblioteket i Borås har tillhandahållit mikrokorten över kyrkoarkiven. Projektledare från Borås Släktforskarförening har tidigare varit Sven Olof Enenge. Numera leds arbetet av Hugo Larsson, Hans Nyman och Anita Persson. Denna CD avser födda i Gäsene härad. Tidigare i serien har utkommit Bollebygds Härad och Vedens härad, vari ingår Borås.

I Gäsene härad ingår socknarna:

Alboga                         16880101 – 18970505

Asklanda                     17220723 – 18791105

Broddarp                     17120218 – 18971111

Eriksberg                     17111128 – 18971128

Grude                         16471211 – 18970928

Hov                             17061012 – 18971209

Hudene                       16471121 – 18971228

Hällestad                     18000209 – 18971020

Jällby                          17070506 – 18970721

Kvinnestad                  17220720 – 18971115

Källunga                      17101008 – 18971217

Ljur                             17230128 – 18971224

Mjäldrunga              17111224 – 18970908

Molla                           16890106 – 18971224

Norra Säm                   17080211 – 18970402

Nårunga                      17131025 – 18971216

Od                              16880704 – 18981230

Ornunga                     17220709 – 18971022

Skölvene                     17060311 – 18970717

Södra Björke               17860103 – 18931224

Vesene                        17090309 – 18971213

Öra                             17360101 – 18971024.

Som mjukvara för datainsamling har använts databasprogrammet QA, som körts under DOS. Detta har därefter konverterats till Sveriges Släktforskarförbunds nyutvecklade

registerprogram.

Risk för feltolkningar och felläsning vid överföring till databas föreligger alltid. För korrekta fakta måste varje seriös släktforskare alltid gå till källan.

I databasen ingående uppgifter är:

Födelsedatum

Dopdatum

Förnamn

Kön

Faders förnamn

Faders efternamn

Faders titel

Moders förnamn

Moders efternamn

Moders titel

Moders ålder

Adress

Mikrokort, sida

Församling, församlingsnummer

Socken, by, gård, torp

Övrigt

Anm.: Namnuppgifter och adresser är normerade.Kända detaljuppgifter

finns angivna som tillägg och visas vid sökningar.

Om databasen:

Födelseposter: 46920 poster, indata daterat 2007-07-04 09:31:50

Födelseposter, per källa

Källa          Antal          År

ALBOGA C:1                847           1688-1810

ALBOGA C:2                503           1811-1850

ALBOGA SCB               496           1860-1897

ASKLANDA C:1            371           1722-1778

ASKLANDA C:2            272           1779-1815

ASKLANDA SCB           263           1867-1897

BRODDARP C:1           367           1850-1881

BRODDARP SCB           168           1870-1897

ERIKSBERG C:1           1109         1711-1815

ERIKSBERG C:2           2174         1767-1839

ERIKSBERG C:3           401           1840-1849

ERIKSBERG C:4           718           1850-1880

ERIKSBERG SCB          274           1881-1897

FLOBY C:3                  396           1800-1831

FLOBY C:4                  179           1832-1859

GRUDE C:1                  140           1647-1690

GRUDE C:2                  353           1748-1793

GRUDE C:3                  533           1794-1853

GRUDE SCB                 372           1860-1897

HOV SCB                     614           1860-1897

HUDENE C:1               134           1647-1671

HUDENE C:2               1351         1774-1824

HUDENE C:3               445           1825-1853

HUDENE SCB               1530         1860-1897

HÄLLESTAD SCB          623           1860-1897

JÄLLBY C:1                  706           1707-1853

JÄLLBY SCB                 303           1860-1897

KVINNESTAD C:1        383           1722-1778

KVINNESTAD C:2        332           1779-1815

KVINNESTAD SCB        525           1860-1897

KÄLLUNGA SCB            463           1861-1897

LJUR C:1                     336           1723-1766

LJUR SCB                    651           1860-1897

MJÄLDRUNGA C:1       441           1850-1880

MJÄLDRUNGA SCB       205           1881-1897

MOLLA C:1                  1877         1689-1826

MOLLA C:2                  434           1825-1850

MOLLA SCB                 594           1860-1897

NORRA SÄM SCB         202           1860-1897

NÅRUNGA C:1             132           1713-1723

NÅRUNGA C:2             682           1722-1766

NÅRUNGA C:3             1039         1770-1799

NÅRUNGA C:4             2509         1800-1842

NÅRUNGA C:5             921           1843-1860

NÅRUNGA SCB             938           1860-1897

OD C:1                       1214         1688-1774

OD C:2                       1935         1774-1851

OD C:3                       732           1851-1860

OD SCB                      1254         1860-1898

ORNUNGA C:1             620           1722-1778

ORNUNGA C:2             238           1779-1799

ORNUNGA C:3             343           1827-1843

ORNUNGA C:4             907           1843-1873

ORNUNGA SCB            747           1860-1897

SKÖLVENE C:1            1105         1706-1740

SKÖLVENE C:2            883           1333-1770

SKÖLVENE C:3            1835         1770-1818

SKÖLVENE C:4            2050         1819-1861

SKÖLVENE SCB           414           1862-1897

SÖDRA BJÖRKE C:1     436           1786-1853

SÖDRA BJÖRKE C:2     552           1854-1861

SÖDRA BJÖRKE SCB    205           1861-1893

VESENE C:1                843           1709-1814

VESENE C:2                509           1815-1854

VESENE SCB               538           1860-1897

ÖRA C:1                     826           1736-1850

ÖRA SCB                     428           1860-1897