CD-skiva Ås härad

kr150.00

3 i lager

Artikelnr: CD4 Kategori:

Födda Ås härad från 1663 till 1940
Artikelnr.: CD 4
Pris: 150:-
Medlemmar i BSF: 125:-

CD nr.4 Ås härad version 03

Borås Släktforskare startade 1995 ett projekt med målet att göra en databas över födda i Sjuhäradsbygden, registrerade i kyrkböckerna i de sju häradernas socknar fram till 1940. Projektet stöttades från början av Länsarbetsnämnden i Borås, som förmedlade personer, vilka arbetade med att läsa från mikrokort samt bygga upp nödvändiga databaser. I huvudsak har dock arbetet med databaserna utförts ideellt av en grupp medlemmar inom Borås Släktforskare. Länsbiblioteket i Borås har tillhandahållit mikrokorten över kyrkoarkiven. Projektledare från Borås Släktforskare har tidigare varit Sven Olof Enenge. Numera leds arbetet av Hugo Larsson och Hans Nyman. Denna CD avser födda i Ås härad.

I Ås härad ingår socknarna:Från           Till
Brämhult                     1730         1940
Fänneslunda               1740         1940
Gingri                          1663         1940
Grovared                     1740         1940
Hällstad                       1701         1940
Härna                          1709         1940
Kärråkra                      1706         1940
Murum                        1688         1940
Möne                           1737         1940
Rångedala                   1694         1940
Toarp                          1688         1940
Tärby                          1689         1940
Varnum                       1688         1940
Ving Södra                  1704         1940
Vånga Södra               1688         1940
Äspered                       1689         1940

Som mjukvara för datainsamling har använts databasprogrammet QA, som körts under DOS. Detta har därefter konverterats till Sveriges Släktforskarförbunds nyutvecklade registerprogram.
Risk för feltolkningar och felläsning vid överföring till databas föreligger alltid. För korrekta fakta måste varje seriös släktforskare alltid gå till källan.

I databasen ingående uppgifter är:
Födelsedatum
Dopdatum
Förnamn
Kön
Faders förnamn
Faders efternamn
Faders titel
Moders förnamn
Moders efternamn
Moders titel
Moders ålder
Adress
Mikrokort, sida
Församling, församlingsnummer
Socken, by, gård, torp
Övrigt

Anm.: Namnuppgifter och adresser är normerade. Kända detaljuppgifter
finns angivna som tillägg och visas vid sökningar.

Om databasen:

Födelseposter: 54069 poster, indata daterat 2011-01-29 20:22:44
Födelseposter, per källa

Källa                           Antal          År
BRÄMHULT C:1            265           1730-1768
BRÄMHULT C:2            924           1769-1850
BRÄMHULT C:3            152           1851-1860
BRÄMHULT SCB           828           1861-1940
FRISTAD C:1               189           1656-1700
FRISTAD C:7               1               1854
FRISTAD SCB              6               1865-1884
FÄNNESLUNDA C:1      484           1740-1799
FÄNNESLUNDA C:2      654           1799-1852
FÄNNESLUNDA C:3      123           1852-1859
FÄNNESLUNDA SCB     780           1860-1940
GINGRI C:1                 494           1663-1746
GINGRI C:2                 704           1747-1801
GINGRI C:3                 293           1801-1823
GINGRI C:4                 339           1824-1848
GINGRI C:5                 185           1850-1859
GINGRI SCB                1128         1860-1940
GROVARE C:1             337           1740-1799
GROVARE C:2             412           1800-1852
GROVARE C:3             91             1852-1860
GROVARE SCB             482           1860-1940
HÄLLSTAD C:1             703           1701-1746
HÄLLSTAD C:2             670           1701-1761
HÄLLSTAD C:3             1328         1765-1829
HÄLLSTAD C:4             504           1830-1849
HÄLLSTAD C:5             366           1850-1860
HÄLLSTAD SCB            1444         1860-1940
HÄRNA B:3                  4               1871-1875
HÄRNA C:1                  101           1708-1734
HÄRNA C:2                  582           1735-1799
HÄRNA C:3                  680           1799-1849
HÄRNA C:4                  190           1850-1859
HÄRNA SCB                 994           1860-1940
KÄRRÅKRA C:1            166           1706-1736
KÄRRÅKRA C:2            217           1726-1776
KÄRRÅKRA C:3            165           1758-1780
KÄRRÅKRA C:4            273           1776-1804
KÄRRÅKRA SCB            604           1860-1940
MURUM C:1                 101           1688-1699
MURUM C:2                 829           1765-1830
MURUM C:3                 339           1830-1850
MURUM C:4                 208           1850-1859
MURUM SCB                971           1860-1940
MÖNE C:1                   1087         1766-1850
MÖNE C:2                   185           1850-1859
MÖNE SCB                  776           1860-1940
RÅNGEDALA C:1          324           1694-1725
RÅNGEDALA C:2          516           1726-1755
RÅNGEDALA C:3          881           1767-1806
RÅNGEDALA C:4          4830         1807-1849
RÅNGEDALA C:5          818           1850-1860
RÅNGEDALA E:2          67             1800-1806
RÅNGEDALA SCB         1798         1861-1940
SÖDRA VING C:1         1101         1704-1772
SÖDRA VING C:2         1335         1750-1791
SÖDRA VING C:3         1604         1792-1835
SÖDRA VING C:4         761           1836-1852
SÖDRA VING C:5         446           1852-1859
SÖDRA VING SCB        2948         1860-1940
SÖDRA VÅNGA C:1      125           1684-1722
SÖDRA VÅNGA C:2      501           1766-1849
SÖDRA VÅNGA C:3      106           1850-1861
SÖDRA VÅNGA SCB     352           1861-1938
TOARP AI:1                 1894         1746-1806
TOARP C:1                  369           1688-1711
TOARP C:2                  649           1726-1746
TOARP C:3                  656           1850-1860
TOARP SCB                4724         1860-1940
TÄRBY C:1                  220           1689-1734
TÄRBY C:2                  188           1735-1761
TÄRBY C:3                   349           1762-1807
TÄRBY SCB                  529           1860-1940
VARNUM C:1               352           1688-1756
VARNUM C:2               416           1756-1798
VARNUM SCB               861           1860-1940
ÄSPERED C:1              307           1689-1738
ÄSPERED C:2              478           1767-1805
ÄSPERED SCB             1206         1860-1940