Här skall en portal för medlemmar skapas med möjlighet att komma åt föreningsmaterial.
Tidplanen år att det skall vara klart slutet av 2023.