Födelsejournalerna

är hämtade från Södra Älvsborgs Sjukhus och gäller främst Borås stad. Informationen är avfotograferad från journalerna och sedan manuellt indexerad.

Journalerna omfattar årtalen 1884 - 1943 och består av 3 olika delar: Barnmorskedagböcker, Barnbördsjournaler och SÄS-journaler. Det samlade antalet journaler är 37.000 och för alla tre delarna överlappar man varandra vid respektive brytpunkt.

Barnmorskedagböckerna skrevs av respektive barnmorska övervägande efter förlossningar i hemmet. Detta innebär att dessa i sina original inte är synkroniserade vad gäller plats och datum. Årtalet för dessa är 1884 - 1935.

Barnbördsjournalerna börjar när förlossningarna inte längre sker i hemmet utan på stadens Barnbördshus och senare på Lasaretten. Dessa berör åren 1915 - 1938.

SÄS-journalerna kommer enbart från Borås Lasarett och täcker årtalen 1938 - 1943.