Mail till BSF

Föreningen upphör att använda mailadressen adm.bsf@telia.com.

I fortsättningen kontakta oss på adm@borasslaktforskare.se