Födelsejournal Detalj

Födelsejournal för

Civil stånd:

Adress:

Datum för nedkomsten:

Kön:

Status:

------------------------------------------------------------------------------------------

Anmärkning:

Journal 1:

Journal 2: