Borås Släktforskare är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Den har till ändamål att:

 • främja släkt– och bygdeforskning.
 • stå sina medlemmar till tjänst med råd, anvisningar och kurser i släktforskning och närliggande områden.
 • anordna sammankomster, studiebesök och resor till intressanta platser.
 • underlätta forskningsarbete genom samarbete med biblioteket, studieförbund och museer.
 • söka och hålla kontakt med andra forskargrupper och föreningar.
 • i skolorna sprida kunskap om släktforskning.
 • vid behov tillhandahålla handledare.

I föreningens regi ordnas årligen 6 föredrag. Föredragen är öppna även för icke medlemmar.
2 gånger per vecka hålls öppet hus i lokalen så medlemmar och blivande medlemmar kan utnyttja föreningens datorer i lokalen. Uppehåll görs runt jul och över sommaren.
Flera kurser ordnas av föreningen, se butiken på hemsidan. Kurserna arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet i Borås.
Föreningen ordnar även prova på kvällar för företag och föreningar där deltagarna år prova på att släktforska under handledning.
En släktforskardag ordnas i samarbete med Borås Stadsbibliotek en gång per år.
En resa till historiskt intressant resmål anordnas en gång varje år.

Ett antal projekt har genomförts i föreningen för att underlätta för släktforskare.

 • Inläsning av födda från kyrkoböckerna i vart och ett av de 7 häraderna i vårt område som är 7-häradsbygden. Resultaten finns av tillgå på sökbar CD-skiva, en för varje härade: Bollebygd, Gäsene, Kind, Mark Redväg, Veden och Ås. Skivorna kan köpas i butiken på hemsidan.
 • Inläsning av vigslar från kyrkoböckerna på samma sätt. I dagsläget är 2 häraden klara: Bollebygd och Veden. Skivorna kan köpas i butiken på hemsidan.
 • Inskanning av olika material har utförts och finns tillgängliga på datorerna i föreningslokalen på Alvestagatan. Arbetet har utförts i samarbete med Borås Museum och Borås Stadsarkiv.
 1. Barnmorskedagböcker från barnmorskorna i Borås.
 2. Förlossningsjournaler från barnbördshuset i Borås.
 3. BB journaler från Södra Älvsborgs Läns Sjukhus.
 4. Ofzons artiklar från Borås tidning.
 5. Rolf Carlssons, Färjestaden, DISGEN databas (24 000 personer). Mestadels Sandhults socken.