CD-skiva Kinds härad

kr150.00

5 i lager

Artikelnr: CD6 Kategori:

Beskrivning

Födda Kinds härad > 1940
Artikelnr.: CD 6
Pris: 150:-
Medlemmar i BSF: 125:-

Kind härad Version 03

Borås Släktforskare startade 1995 ett projekt med målet att göra en databas över födda i Sjuhäradsbygden, registrerade i kyrkböckerna i de sju häradernas socknar fram till 1940. Projektet stöttades från början av Länsarbetsnämnden i Borås, som förmedlade personer, vilka arbetade med att läsa från mikrokort samt bygga upp nödvändiga databaser. I huvudsak har dock arbetet med databaserna utförts ideellt av en grupp medlemmar inom Borås Släktforskare. Länsbiblioteket i Borås har tillhandahållit mikrokorten över kyrkoarkiven. Projektledare från Borås Släktforskare har varit Hugo Larsson och Hans Nyman.

I Kind härad ingår socknarna:         Från   Till
Ambjörnarp                                   1761 – 1940
Dalstorp                                        1699 – 1940
Dannike                                        1714 – 1940
Finnekumla                                  1724 – 1941
Grönahög                                     1750 – 1941
Gällstad                                        1724 – 1941
Hillared                                         1721 – 1941
Holsljunga                                    1712 – 1940
Hulared                                        1699 – 1941
Håcksvik                                       1704 – 1940
Kalv                                              1702 – 1940
Ljungsarp                                     1699 – 1941
Ljushult                                        1692 – 1940
Länghem                                      1690 – 1940
Marbäck                                        1723 – 1940
Mjöbäck                                        1712 – 1940
Mossebo                                       1731 – 1940
Månstad                                       1728 – 1941
Mårdaklev                                     1710 – 1940
Nittorp                                          1699 – 1940
Redslared                                     1714 – 1940
Revesjö                                        1750 – 1940
Roasjö                                          1685 – 1940
Sexdrega                                      1684 – 1940
Sjötofta                                        1737 – 1940
Svenljunga                                   1721 – 1940
Södra Säm                                    1744 – 1940
Södra Åsarp                                  1720 – 194
Tranemo                                       1663 – 1940
Tvärred                                         1724 – 1940
Ullasjö                                          1716 – 1940
Älvsered                                       1712 – 1940
Ölsremma                                     1736 – 1940
Örsås                                            1714 – 1940
Östra Frölunda                              1728 – 1940

Som mjukvara för datainsamling har använts databasprogrammet QA, som körts under DOS. Detta har därefter konverterats till Sveriges Släktforskarförbunds nyutvecklade
registerprogram.
Risk för feltolkningar och felläsning vid överföring till databas föreligger alltid. För korrekta fakta måste varje seriös släktforskare alltid gå till källan.

I databasen ingående uppgifter är:
Födelsedatum
Dopdatum
Förnamn
Kön
Faders förnamn
Faders efternamn
Faders titel
Moders förnamn
Moders efternamn
Moders titel
Moders ålder
Adress
Mikrokort, sida
Församling, församlingsnummer
Socken, by, gård, torp
Övrigt
Anm.: Namnuppgifter och adresser är normerade. Kända detaljuppgifter
finns angivna som tillägg och visas vid sökningar.

Om databasen:
Födelseposter: 134486 poster, indata daterat 2012-04-16 18:38:26

Födelseposter, per källa
Källa                           Antal          År
AMBJÖRNARP C:1        384           1731-1767
AMBJÖRNARP C:2        583           1768-1810
AMBJÖRNARP C:3        838           1811-1854
AMBJÖRNARP C:4        163           1854-1861
AMBJÖRNARP SCB       1552         1860-1940
DALSTORP C:1            653           1699-1750
DALSTORP C:2            788           1751-1796
DALSTORP C:3            1419         1797-1861
DALSTORP SCB            1859         1861-1940
DANNIKE C:1              219           1714-1749
DANNIKE C:2              1123         1750-1831
DANNIKE C:3              582           1832-1860
DANNIKE SCB              1338         1860-1940
FINNEKUMLA C:1        695           1724-1808
FINNEKUMLA C:2        274           1810-1831
FINNEKUMLA C:3        337           1832-1860
FINNEKUMLA SCB        683           1860-1941
GRÖNAHÖG C:1          1549         1750-1860
GRÖNAHÖG SCB          1169         1860-1941
GÄLLSTAD C:1            311           1724-1738
GÄLLSTAD C:2            1770         1738-1796
GÄLLSTAD C:3            1474         1797-1838
GÄLLSTAD C:4            916           1839-1860
GÄLLSTAD SCB            3191         1860-1941
HILLARED C:1             633           1721-1785
HILLARED C:2             1027         1786-1860
HILLARED C:5             458           1898-1932
HILLARED SCB             842           1860-1941
HOLSLJUNGA C:1        474           1712-1757
HOLSLJUNGA C:2        656           1796-1834
HOLSLJUNGA C:3        720           1835-1861
HOLSLJUNGA SCB        1771         1861-1940
HULARED C:1              341           1699-1773
HULARED C:2              562           1774-1987
HULARED SCB             490           1862-1941
HÅCKSVIK C:2             1849         1704-1829
HÅCKSVIK C:3             730           1830-1861
HÅCKSVIK SCB            1615         1860-1940
KALV C:1                    556           1702-1738
KALV C:2                    786           1740-1780
KALV C:3                    1382         1781-1835
KALV C:4                    800           1836-1861
KALV SCB                    2231         1861-1940
LJUNGSARP C:1           487           1699-1760
LJUNGSARP C:2           471           1761-1806
LJUNGSARP C:3           933           1807-1861
LJUNGSARP SCB          1314         1861-1941
LJUSHULT C:1             95             1692-1703
LJUSHULT C:2             437           1714-1749
LJUSHULT C:3             511           1750-1785
LJUSHULT C:4             1620         1786-1861
LJUSHULT C:7             524           1901-1926
LJUSHULT SCB             1347         1860-1940
LÄNGHEM C:1             242           1690-1715
LÄNGHEM C:2             853           1716-1755
LÄNGHEM C:3             1470         1756-1814
LÄNGHEM C:4             1505         1815-1855
LÄNGHEM C:5             174           1846-1859
LÄNGHEM C:7             385           1906-1918
LÄNGHEM SCB             2122         1860-1940
MARBÄCK C:1             392           1723-1747
MARBÄCK C:2             1782         1748-1849
MARBÄCK C:3             237           1850-1861
MARBÄCK SCB             1268         1860-1940
MJÖBÄCK C:1              656           1712-1777
MJÖBÄCK C:2              870           1779-1834
MJÖBÄCK C:3              530           1835-1861
MJÖBÄCK SCB             1645         1860-1940
MOSSEBO C:1             313           1731-1768
MOSSEBO C:2             798           1768-1826
MOSSEBO C:3             654           1827-1861
MOSSEBO SCB            1354         1861-1940
MÅNSTAD C:1             950           1728-1814
MÅNSTAD C:2             722           1815-1860
MÅNSTAD SCB             1119         1860-1941
MÅRDAKLEV C:1          88             1710-1723
MÅRDAKLEV C:2          1429         1744-1829
MÅRDAKLEV C:3          800           1830-1861
MÅRDAKLEV SCB         1465         1860-1940
NITTORP C:1               638           1699-1758
NITTORP C:2               670           1759-1806
NITTORP C:3               1217         1807-1861
NITTORP SCB              462           1862-1940
REDSLARED C:1          239           1714-1749
REDSLARED C:2          765           1750-1827
REDSLARED C:3          722           1828-1861
REDSLARED SCB         924           1861-1940
REVESJÖ C:1              857           1750-1842
REVESJÖ C:2              321           1842-1860
REVESJÖ SCB              996           1860-1940
ROASJÖ C:1                224           1685-1733
ROASJÖ C:2                273           1734-1770
ROASJÖ C:3                592           1770-1826
ROASJÖ C:4                554           1827-1861
ROASJÖ SCB               998           1860-1940
SEXDREGA C:1           504           1684-1720
SEXDREGA C:2           427           1721-1745
SEXDREGA C:3           551           1745-1776
SEXDREGA C:4           709           1770-1801
SEXDREGA C:5           1715         1802-1857
SEXDREGA C:6           123           1824-1854
SEXDREGA SCB           2341         1860-1940
SJÖTOFTA C:1             269           1731-1762
SJÖTOFTA C:2             286           1763-1787
SJÖTOFTA C:3             694           1788-1833
SJÖTOFTA C:4             530           1834-1858
SJÖTOFTA C:5             54             1859-1860
SJÖTOFTA SCB            1524         1860-1940
SVENLJUNGA C:1        180           1721-1741
SVENLJUNGA C:2        93             1733-1749
SVENLJUNGA C:3        854           1749-1820
SVENLJUNGA C:5        213           1821-1835
SVENLJUNGA C:6        1568         1736-1861
SVENLJUNGA SCB        2149         1860-1940
SÖDRA SÄM C:1          1438         1744-1849
SÖDRA SÄM C:2          213           1850-1860
SÖDRA SÄM SCB         1262         1861-1940
SÖDRA ÅSARP C:1       381           1720-1793
SÖDRA ÅSARP C:2       479           1793-1860
SÖDRA ÅSARP C:5       296           1898-1914
SÖDRA ÅSARP C:6       326           1914-1933
SÖDRA ÅSARP SCB      580           1860-1940
TRANEMO C:10           309           1854-1860
TRANEMO C:2             904           1663-1986
TRANEMO C:3             596           1697-1732
TRANEMO C:4             378           1731-2744
TRANEMO C:5             403           1748-1764
TRANEMO C:6             534           1765-1787
TRANEMO C:7             554           1787-7890
TRANEMO C:8             711           1806-1827
TRANEMO C:9             856           1828-1853
TRANEMO SCB             1591         1860-1897
TVÄRRED C:1              1173         1724-1773
TVÄRRED C:2              2391         1774-1836
TVÄRRED C:3              984           1837-1860
TVÄRRED C:6              881           1882-1938
TVÄRRED SCB             1573         1860-1940
ULLASJÖ C:1               433           1716-1748
ULLASJÖ C:2               1142         1749-1816
ULLASJÖ SCB              1747         1860-1940
ÄLVSERED C:1            518           1712-1777
ÄLVSERED C:2            607           1778-1834
ÄLVSERED C:3            401           1835-1861
ÄLVSERED SCB            1437         1860-1940
ÖLSREMMA C:1           893           1736-1969
ÖLSREMMA SCB          606           1860-1940
ÖRSÅS C:1                  435           1714-1748
ÖRSÅS C:2                  1209         1730-1818
ÖRSÅS C:3                  1167         1819-1860
ÖRSÅS SCB                 1132         1861-1897
ÖSTRA FRÖLUNDA C:1 1469         1728-1866
ÖSTRA FRÖLUNDA C:2 720           1823-1861
ÖSTRA FRÖLUNDA SCB 2166         1861-1940