Styrelsen

Ny styrelse skulle valts på årsmötet 25 mars men mötet är skjutet på obestämd tid beroende av Corona viruset. Nuvarnade styrelse sitter kvar tills vidare.

Ordförande Lars Tengling  lars.tengling”at”tedak.se
V. ordförande Rolf Carlsson  rolf.c43″at”gmail.com
Sekreterare Stina Hallhagen stinahallhagen”at”gmail.com
Kassör Bo Nilsson  kassor.bsf”at”telia.com
Styrelseledamot Ulrika Palm  ulrika.palm”at”telia.com
Styrelseledamot Sven Johnnas  sgjohnnas”at”gamail.com
Styrelseledamot Göran Dannebro goran.dannebro”at”telia.com
Styrelseledamot Hugo Larsson  hugo39″at”telia.com
Styrelseledamot Hans Nyman  hansnyman”at”telia.com
Styrelseledamot Bo-Lennart Andersson Mail   till Webmaster
Styrelseledamot Ann-Christin Ågren-Rosander Mail till redaktören

Mailadress till föreningen: adm.bsf@telia.com

Redaktionskommité:
Ansvarig utgivare Lars Tengling
Redaktör Ann-Christin Ågren-Rosander
Hugo Larsson
Maj-Britt Friberg
Arne Jiseborn


Styrelsen 2019. Ulrica Palm saknas på bilden. 

Första raden från vänster: Ann-Christine, Lars, Stina, Rolf .
Bakre raden från vänster: Göran, Bo, Hans,Sven, Hugo, Bo-Lennart.