Föreläsningar

Våra föreläsningar äger rum digitalt och på Lönnen, Kasernvägen 6.

Program för våren 2021 är ändrat. Föreläsningen på årsmötet med Lennart Nordström har utgått och ersatt med Länk
Åtgärder vidtagna för Corona-läget. Vi följer allmänna rekommendationer och kan ändra och meddelar i så fall det här.