Föreläsningar

Våra föreläsningar äger rum digitalt och på Lönnen, Kasernvägen 6.

Program för hösten 2022 är klart. Läs här Länk
Vi följer allmänna rekommendationer angående Covid-19 och kan ändra och meddelar i så fall det här.