Föreläsningar

Våra föreläsningar äger rum digitalt och på Lönnen, Kasernvägen 6.

Program för våren 2021 kan du läsa här.
Åtgärder vidtagna för Corona-läget. Vi följer allmänna rekommendationer och kan ändra och meddelar i så fall det här.