DNA

Några länkar för DNA i släktforskningen.

Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) är en fri och obunden databas vars ändamål är att samla och tillgängliggöra svenska (ej nutida) personers haplogrupper och skapa ett nytt verktyg till den traditionella släktforskningen. Databasen har också som mål att skapa statistik över haplogruppernas utbredning och bidra till kunskapen om förhistorisk migration i Skandinavien. Den genetiska forskningen visar att alla människor härstammar från Afrika och väldigt lite skiljer oss åt. Länk OBS Fungerar inte just nu.

FamilytreeDNA. Det vanligaste företaget som skandinaver utnyttjar för DNA-test. Länk

Peter Sjölunds blogg. Länk

Under 2014 gick tolv av Sveriges drivande DNA-släktforskare samman och grundade SSGG, the Swedish Society for Genetic Genealogy eller Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi. Det är en ideell organisation som sprider information. Länk

Peter Sjölund har en ny bloggsida, Länk

uppdaterad 2021-12-22