Uppdatering angående Covid-19 och BSF verksamhet.

  • Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen har skärpt sina råd och rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid19.
    Vi uppmanas alla att göra allt vi kan för att begränsa smittspridning och påverkan på sjukvården.
    I linje med detta har vi i styrelsen för BSF beslutat att pausa vår kurs- och öppet hus-verksamhet från 1 november och tills vidare.
  • Släktforskardagen på Stadsbiblioteket är inställd.
  • Föreningsmötena på Lönnen är framflyttade till 2021.
  • Årsmötet som vi skulle haft i mars blev flyttat fram till 23 september. Detta genomfördes digitalt via Zoom.

Monterade avskärmningar i lokalen på Alvestagatan och myndigheternas rekommendationer.

covid-19