Vårens program

Vårens föreningsprogram är klart och du kan läsa det här.

Föredragen sker på Lönnen, se karta