Höstens föreläsningar

Programmet för höstens föreläsningar på lönnen är nu klart. Se under På gång/föreläsningar.