Höstens kurser 2021

Höstens kursprogram är nu klart och finns under På gång/kurser.
Allt gäller under förutsättning att Corona så tillåter.
Besked kommer under augusti.