Ordföranden har ordet

Vid tiden för Släktforskardagarna i Norrköping skriver jag mina sedvanliga rader i Borås Släktblad. Jag vistas hemma i Västsverige, då hustruns jämna födelsedag och jubilerande inföll samtidigt som förbundets dito. Naturligtvis blir jag hos min Anita vid ett sådant tillfälle, men självklart har jag mina tankar även i Norrköping.

Hur  har  allt  avlöpt  där? Hoppas allt gått bra med själva förbundsstämman och att där fattats kloka beslut och att vi även fortsättningsvis fått utsedd en bra förbundsstyrelse med kraftfull och klok   förbundsordförande   samt en duktig förbundskassör. Dessa funktioner ser jag som mycket viktiga. Det annonserades ju till stämman, att förbundskassören Lars Sundell skulle lämna uppdraget. Han har varit en fantastisk kassör och har lyckats väl i att rycka  upp  den  tidigare  sunkiga ekonomin till stabil grund. Sådant är förtroendeingivande!

Föreningens ombud till stäm- man, Lars Tengling och Carl- Göran Järbyn, återvänder nu från stämman och de i övrigt intressan- ta släktforskardagarna i Norr- köping och avger rapport. Vi i sty- relsen kommer att vara idel öra vid vårt sammanträde den 29 augusti.

I det här numret av Borås Släktblad presenteras programmen för våra föreningsmöten, vilka lovar mycket och inger förväntningar. Det blir också ytterligare en  resa.  Denna  gång, i december månad, till Oslo, där vi  skall  såväl  få  en  visning  av den fantastiska byggnaden som avnjuta en operaföreställning.

Det blir Barberaren i Sevilla av Rossini, vilket är en opera av det mer lätta slaget. Vi hoppas det blir en utflykt som faller släktforskare i smaken.

Men man måste nu komma igång igen med själva forskningen. För min egen del har det blivit ganska magert av detta i sommar och faktiskt känner man en viss längtan efter detta “gift”. Jag såg av nyhetsbrevet från Arkiv Digital, att databaserna bara växer och växer. Det jag själv ser fram mot, är att avfotograferat domboksmaterial skall öka väsentligt. För när kyrkoboksmaterialet börjar bli uttömt i forskandet, har man i domböckerna en gigantisk källa för den fortsatta forskningen.

Nu önskar jag alla medlemmar ett “väl mött” inför höstens verksamhet!

Lars-Gunnar Carlsson

Ordförande

Till försäljning
Öppet hus Våren 2018
”Vem tror du att du är? – leta reda på dina rötter hos Borås Släktforskare”

Hos Borås Släktforskare kan du kostnadsfritt använda datorer med släktforskarskivor och abonnemang samt läsa släktforskarlitteratur. Du kan också köpa dig en kopp kaffe eller handla i vår lilla ”butik”. I mån av tid finns chans att få lite hjälp på traven i släktforskandets konst.

Öppet hus tisdagar
13-19, 4 sep - 4 dec

Öppet hus fredagar
10-15, 7 sep - 7 dec

Hitta till oss
2018

Borås släktforskare
hittar du på:

Alvestagatan 31
504 33 Borås

Telefon till lokalen är:
033-105318

Mail adress adm.bsf@telia.com

Medlemsavgift 2018
200 kr

Bankgiro 129-4487


Logo
Länk till BSF på FacebookLogo