Ny bok om Sandhult!
Under slutet av 1970-talet genomförde Sandhults hembygdsförening en inventering av traktens torpbebyggelse. Skyltar sattes upp där torpen låg och ett arkiv samman-ställdes med material främst ur husförhörslängderna.
Sedan några år tillbaka byggs torparkivet ut av en arbetsgrupp genom en grundlig genomgång av de offentliga arkiven och genom intervjuer med äldre sockenbor.
Ur arkivmaterialet planerar gruppen att sammanställa en bok med den dubbla avsikten att dels ge läsaren en överblick över Sandhults torpbebyggelse och dels ge en vägledning till hembygdsföreningens starkt utvidgade torparkiv med beskrivningar av ca 250 boställen.

De sista alstren som skall vara med i boken kommer att vara färdigdokumenterade under hösten 2003, därefter vidtar ett omfattande redaktionellt arbete som leder fram till en mycket intressant bok.

Tillbaka

Till försäljning
Öppet hus Våren 2018
”Vem tror du att du är? – leta reda på dina rötter hos Borås Släktforskare”

Hos Borås Släktforskare kan du kostnadsfritt använda datorer med släktforskarskivor och abonnemang samt läsa släktforskarlitteratur. Du kan också köpa dig en kopp kaffe eller handla i vår lilla ”butik”. I mån av tid finns chans att få lite hjälp på traven i släktforskandets konst.

Öppet hus tisdagar
13-19, 23 jan - 24 apr

Öppet hus fredagar
10-15, 26 jan - 27 apr

Hitta till oss
2018

Borås släktforskare
hittar du på:

Alvestagatan 31
504 33 Borås

Parkering

Telefon till lokalen är:
033-105318

Mail adress adm.bsf@telia.com

Medlemsavgift 2017
200 kr

Bankgiro 129-4487


Logo
Länk till BSF på FacebookLogo