Nu är alla detaljer klara när det gäller höstresan 24 september, se program.

 

En extra kurs gällande emigrantforskning har tillkommit, se kurser hösten 2015.

 

viktoria.silluettebildh
Det senaste ordförandeordet finns i senaste numret av medlemstidningen men du kan även läsa det här: läs här

BSF-logo_micro EFTERLYSNING

Borås Släktforskare har idag över 680 medlemmar.
Vi har en omfattande verksamhet med information via vår tidning Borås Släktblad, kurser, jour med forskarstöd, projekt, studiebesök och resor.
Vi har en ambition att serva och hjälpa våra medlemmar i sin släktforskning samtidigt som vi vill uppmuntra till en god social gemenskap.

Redan idag bidrar många engagerade medlemmar med ideella insatser men vi vill gärna engagera flera.

Du som vet, att du har specialkunskaper och erfarenheter, som du tror vi i föreningen kan ha glädje av, hör av dig till Rolf Carlsson  (email rolf.c43@gmail.com)  i styrelsen.  Det kan handla om släktforskning men också andra kunskaper och erfarenheter inom administration, ekonomi och bokföring, redaktionsarbete, projektarbete, IT-verksamhet, PR, fotografering, författande m.m.

Från senaste styrelsemötet kan noteras följande beslut:

  • Uppgradering av internetuppkopplingen för att få snabbare internetanslutning.
  • En resa i södra Sjuhärad anordnas 24 september, läs mer här.
  • Som representanter till årets släktforskarstämma är Hugo Larsson och Lars Tengling utsedda.

Nu finns en ny bok, Mantalsforska, se böcker till försäljning.

Det finns även en ny CD, Historiska stadskartor, se CD till försäljning.

Har Du problem med att läsa gammal handstil ????  Vi har möjlighet att hjälpa Dig med detta !!!!

Lars-Gunnar Carlsson, vår tidigare ordförande, har stor kunskap i paleografi och kommer att vara i vår lokal för att hjälpa

TISDAGEN DEN 15 SEPTEMBER 2015
KLOCKAN 14.00 – 17.00

Välkommen med Dina problem så hoppas vi att Du får en lösning på dessa.

Höstens program är nu inlagt under kommande program.

Lägg till i era kalendrar så ni inte missar något av de intressanta föredragen.

 

Några av medlemmarna i BSF deltar med sitt släktforskarmaterial i ett projekt kallat RGD. Alla har vissa förfäder gemensamma och deltagandet går ut på att provköra en matchningsmodul.

Läs artikel

 

Styrelsen efterlyser mer frivilliga till vårt pågående vigda-projekt.
Hjälp behövs för läsning av både delar av församlingar som hela församlingar.
För de som inte är så vana vid gammal skrift finns även möjlighet att ta senare delar av vissa socknar.

Frivilliga kan anmäla sig till adm.bsf@telia.com

Nu finns möjligheten att lämna förslag till föreningen under ”kontakta BSF” i menyn upptill.

Förslagen kan röra ändringar och kompletteringar av verksamheten, som önskemål om nya kurser, förslag på nya resmål mm.

Inkomna förslag kommer att gås igenom på nästkommande styrelsemöte och återkoppling på vad som beslutats kommer att skickas till förslagslämnaren.

Till försäljning
Jouröppet Hösten 2015
”Vem tror du att du är? – leta reda på dina rötter hos Borås Släktforskare”

Hos Borås Släktforskare kan du kostnadsfritt använda datorer med släktforskarskivor och abonnemang samt läsa släktforskarlitteratur. Du kan också köpa dig en kopp kaffe eller handla i vår lilla ”butik”. I mån av tid finns chans att få lite hjälp på traven i släktforskandets konst.

Jour tisdagar 13-19
1 sep - 1 dec

Jour fredagar 10-15
4 sep - 4 dec

Hitta till oss
2015

Borås släktforskare
hittar du på:

Alvestagatan 31
504 33 Borås

Parkering

Telefon till lokalen är:
033-105318

Mail adress adm.bsf@telia.com

Medlemsavgift 2015
200 kr

Bankgiro 129-4487


Logo