Följ med Borås Släktforskare till Åland och Åbo den 22 – 26 maj 2016!

Höstresa till Eksjö Tatto 11 augusti, 2016!

Titta under kommande resor.

Även i år finns BSF på Åhaga 21-22 nov med en monter.

Julmarknad på Åhaga

 

 

 

 

Vi ses väl där?

 

Viktoria Jonasson

Det senaste ordförandeordet finns i tidningen som kom för några dagar sedan.

Du kan även läsa det här.

Läs här

 

  • projekten ”Franzons profiler och Ofzons bilder” nu är slutförda
  • anslutningen till höstens kurser är god.
  • årets Släktforskardag äger rum  24 oktober på stadsbiblioteket
  • vid Jul på Åhaga 21-22 november kommer BSF att medverka med ett bord.

Jourverksamheten har börjat i lokalen och i slutet av månaden startar höstens kurser.
De som inte anmält sig än bör skynda på. En del kurser är fulltecknade.

Nya handböcker släpptes i samband med riksstämman. De finns nu att köpa, se böcker till försäljning.

 

BSF-logo_micro EFTERLYSNING

Borås Släktforskare har idag över 680 medlemmar.
Vi har en omfattande verksamhet med information via vår tidning Borås Släktblad, kurser, jour med forskarstöd, projekt, studiebesök och resor.
Vi har en ambition att serva och hjälpa våra medlemmar i sin släktforskning samtidigt som vi vill uppmuntra till en god social gemenskap.

Redan idag bidrar många engagerade medlemmar med ideella insatser men vi vill gärna engagera flera.

Du som vet, att du har specialkunskaper och erfarenheter, som du tror vi i föreningen kan ha glädje av, hör av dig till Rolf Carlsson  (email rolf.c43@gmail.com)  i styrelsen.  Det kan handla om släktforskning men också andra kunskaper och erfarenheter inom administration, ekonomi och bokföring, redaktionsarbete, projektarbete, IT-verksamhet, PR, fotografering, författande m.m.

 

Några av medlemmarna i BSF deltar med sitt släktforskarmaterial i ett projekt kallat RGD. Alla har vissa förfäder gemensamma och deltagandet går ut på att provköra en matchningsmodul.

Läs artikel

 

Styrelsen efterlyser mer frivilliga till vårt pågående vigda-projekt.
Hjälp behövs för läsning av både delar av församlingar som hela församlingar.
För de som inte är så vana vid gammal skrift finns även möjlighet att ta senare delar av vissa socknar.

Frivilliga kan anmäla sig till adm.bsf@telia.com

Nu finns möjligheten att lämna förslag till föreningen under ”kontakta BSF” i menyn upptill.

Förslagen kan röra ändringar och kompletteringar av verksamheten, som önskemål om nya kurser, förslag på nya resmål mm.

Inkomna förslag kommer att gås igenom på nästkommande styrelsemöte och återkoppling på vad som beslutats kommer att skickas till förslagslämnaren.

Från och med mars 2014 är våra möten flyttade till lokalen Lönnen, Kasernvägen 6.
vägbeskrivning
hemsida

 

Till försäljning
Jouröppet Hösten 2015
”Vem tror du att du är? – leta reda på dina rötter hos Borås Släktforskare”

Hos Borås Släktforskare kan du kostnadsfritt använda datorer med släktforskarskivor och abonnemang samt läsa släktforskarlitteratur. Du kan också köpa dig en kopp kaffe eller handla i vår lilla ”butik”. I mån av tid finns chans att få lite hjälp på traven i släktforskandets konst.

Jour tisdagar 13-19
1 sep - 1 dec

Jour fredagar 10-15
4 sep - 4 dec

Hitta till oss
2015

Borås släktforskare
hittar du på:

Alvestagatan 31
504 33 Borås

Parkering

Telefon till lokalen är:
033-105318

Mail adress adm.bsf@telia.com

Medlemsavgift 2015
200 kr

Bankgiro 129-4487


Logo